Ontwerp & advies Services Ontwerp & advies.

Een goed begin is het halve werk. Dit geldt ook voor een goed werkende installatie.

Door onze afdeling ontwerp en advies worden technische gebouwinstallaties ontworpen, tevens kunnen zij de prijsvorming verzorgen alsmede de opstelling van bestekken met bijbehorende tekeningen en uitvoering van contra-expertises.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de ervaring en deskundigheid van enkele medewerkers welke ruime ervaring hebben opgedaan bij gerenommeerde installatie adviesbureaus. Hierdoor zullen de ontwerpen van Schulte & Lestraden het belang en de wensen van de opdrachtgever optimaal vervullen, binnen de budgettaire kaders en de voorliggende planningen.

Dat betekent voor ons dat:

  • Opdrachten verder worden uitgewerkt met werktekeningen waarin tevens de werkzaamheden van derden worden betrokken.
  • Er bij ontwerpen planmatig wordt gewerkt aan een ontwerp van installaties, waarin de verschillende disciplines worden geïntegreerd
    en gecoördineerd, waardoor problemen tijdens de uitvoering worden voorkomen.
  • Tijdens het ontwerp rekening wordt gehouden met lage onderhoudskosten na oplevering van de installaties door selectie van
    de toe te passen materialen en dat gezorgd wordt voor een doelmatige opstelling van die installatieonderdelen, waaraan
    onderhoud wordt uitgevoerd en waardoor tevens eventuele vervanging efficiënt kan plaatsvinden.
  • Calculaties in ons calculatieprogramma van Syntess worden gemaakt; hierdoor wordt er consistent gecalculeerd met de actuele materiaalprijzen. Dit resulteert in een gedetailleerde openbegroting.

Adequate regelinstallaties toepassen, aangepast aan de aard en het gebruik van een gebouw met als doel een laag energieverbruik, eenvoudig gebruik en het onderkennen van de mogelijkheden tot volledig automatiseren van de besturing, bewaking en signalering van dergelijke installaties, eventueel ook op afstand.

Ontdek wat S&L voor u kan betekenen.