Vuurtoreneiland

 In

Objectgegevens

Naam: Vuurtoreneiland te Durgerdam
Aard: Restaurant
Adres: Durgerdammerdijk te Amsterdam
Datum aanleg:  December 2015 – april 2016
Vloeroppervlak: Vernieuwbouw ca. 500 m2 BVO

Opdrachtgever

Vuurtoreneiland C.V.

Bouwteam

Eigenaar: Staatsbosbeheer
Gebruiker: Vuurtoreneiland C.V.
Bouwdirectie: KRFT
Architect: KRFT
Adviseur: RG74
Aannemer: Koninklijke Woudenberg B.V.

Installaties

 • lichtinstallatie
 • krachtinstallatie
 • aardingsinstallatie
 • bedienings- en signaleringsinstallatie
 • terrein-installaties
 • sanitaire installaties
 • verwarmingsinstallaties
 • ventilatie- en luchtbehandelingsinstallatie
 • hemelwaterafvoer
 • binnen riolering
 • koud- en warmtapwaterinstallatie
 • koelinstallatie
 • regeltechnische installatie
 • warmtepomp

Rol van S&L

Het Vuurtoreneiland dateert van ruim 3 eeuwen geleden. De burgemeester van Amsterdam liet er destijds een stenen vuurtoren bouwen, de Lantaarn van Ydoorn. Staatsbosbeheer is eigenaar van het eiland en heeft als taak de natuurwaarden te bewaken. Ook wil Staatsbosbeheer het culturele erfgoed openstellen voor publiek zodat jong en oud van deze bijzondere plek kunnen genieten.

Om dit alles te realiseren heeft Staatsbosbeheer door middel van een aanbesteding twee ondernemers geselecteerd om op basis van een erfpachtcontract het eiland op te knappen en beleefbaar te maken. Het eiland als geheel dient zo duurzaam en zelfvoorzienend als mogelijk te worden gemaakt. Enerzijds door gebruik van slimme techniek, anderzijds door te herwaarderen wat belangrijk is.

De uitgangspunten van de elektrotechnische- en werktuigbouwkundige installaties zijn in bouwvoorbereidingsfase ontworpen en in tekeningen vastgelegd door Schulte & Lestraden.

Het project is in bouwteam uitgevoerd waarbij Schulte & Lestraden B.V verantwoordelijk is geweest voor het installatieontwerp, uitvoering en bedrijfsvaardig opleveren van de genoemde technische installaties.

Om te komen tot een definitief installatieontwerp afgestemd op het bouwkundige ontwerp, functionele-, financiële- en duurzaamheidseisen, is er in zeer nauw overleg met de gebouweigenaar, gebruiker, bouwdirectie, installatie adviseur, (interieur) architect en nevenaannemers samengewerkt.

In het project is ter verbetering van het binnenklimaat, energieverbruik en exploitatiekosten de volgende verbeteringen aangebracht:

 • centraal geschakelde verlichting
 • aanwezigheidschakelaars in secundaire ruimtes
 • laag temperatuur verwarmen
 • warmteterugwinning uit ventilatielucht
 • bodemwarmtewisselaars
 • warmtepomp installatie
 • bronwaterinstallatie
 • rookgaskoeler houtoven
 • zonnecollectoren voor opwekking warmwater

Andere projecten

Ontdek wat S&L voor uw bedrijf kan betekenen.