Reed Elsevier

 In

Objectgegevens

Naam: Reed Elsevier te Amsterdam
Aard: Kantoor
Adres: Radarweg 29 te Amsterdam
Datum aanleg:  Oktober 2013 – juni 2014
Vloeroppervlak: Interne verbouwing, ca. 23.000 m2 BVO

Opdrachtgever

Elsevier B.V.

Bouwteam

Gebruiker: Elsevier B.V.
Bouwdirectie: CBRE
Architect: interieur CBRE

Installaties

 • lichtinstallatie
 • centrale noodverlichtingsinstallatie
 • krachtinstallatie
 • aardingsinstallatie
 • overspanningsbeveiligingsinstallatie
 • ontruimingsinstallatie
 • brandmeldbeveiligingsinstallatie (niet automatische bewaking)
 • bedienings- en signaleringsinstallatie
 • binnen riolering
 • koud- en warmtapwaterinstallatie
 • sanitaire installaties
 • brandbestrijdingsinstallatie (o.a. sprinklerinstallatie)
 • ventilatie- en luchtbehandelingsinstallatie
 • koelinstallatie
 • regeltechnische installatie

Rol van S&L

Reed Elsevier is een Engels-Nederlands bedrijf, ontstaan uit de fusie in 1993 tussen de uitge-verijen Reed en Elsevier.

Tegenwoordig bestaat Reed Elsevier uit drie bedrijfsonderdelen en werken er circa 30.000 mensen. De drie bedrijfsonderdelen zijn:

 • De wetenschappelijke, technische en medische uitgeverij Elsevier. Deze uitgever van wetenschappelijke literatuur, Elsevier Science – in 2002 herdoopt tot Elsevier – geeft on-geveer 2000 wetenschappelijke, technische en medische tijdschriften en meer dan 20.000 boektitels uit.
 • De online uitgeverij van onder andere juridische literatuur LexisNexis.
 • Een onderdeel gericht op de zakelijke markt Reed Business, uitgever van diverse vak-bladen (zoals De Accountant, Distrifood, Misset Horeca en Boerderij) en ook weekbla-den als opinieweekblad Elsevier.

Het 23 verdieping tellende hoofdkantoor van Reed Elsevier is gevestigd aan de Radarweg in Amsterdam. De werktuigbouwkundige installaties in dit gehele pand zijn door Schulte & Lestraden B.V. aangebracht en opgeleverd. Al vanaf de oplevering voeren wij alle
verbouw- en onderhoudswerkzaamheden uit aan zowel de werktuigbouwkundige- als
elektrotechnische installaties. De werkzaamheden worden uitgevoerd in nauwe samenwer-king met de facilitaire organisatie van Reed Elsevier.

De werkzaamheden worden grotendeels altijd uitgevoerd tijdens normale kantoortijden. Onze organisatie is afgestemd om in het door functionerende gebouw met alle activiteiten te verrichten met minimale overlast voor de gebruikers.

De begane grond en 2e tot en met de 13e verdieping van het kantoor worden thans volledig vrijgemaakt voor verhuur. De 14e tot en met de 23e verdieping blijven in gebruik voor Reed Elsevier. Derhalve waren ingrijpende aanpassingen en vernieuwingen noodzakelijk van het gehele  interieur op de 14e tot en met de 23e verdieping.

Het project is in bouwteam uitgevoerd waarbij Schulte & Lestraden B.V verantwoordelijk is geweest voor het installatieontwerp, uitvoering en bedrijfsvaardig opleveren van de genoemde technische installaties. Bovendien is Schulte & Lestraden B.V. gedurende de uitvoeringsfase verantwoordelijk geweest voor de begeleiding van de onderaannemers voor o.a. de ontruimingsinstallaties.

Om te komen tot een definitief installatieontwerp afgestemd op het bouwkundige ontwerp, functionele-, financiële- en duurzaamheidseisen, is er in zeer nauw overleg met de gebouweigenaar, gebruiker, bouwdirectie, installatie adviseur, (interieur) architect en nevenaannemers samengewerkt. Hierbij heeft Schulte en Lestraden B.V. kunnen laten zien de flexibiliteit, kennis en ervaring die zij in huis hebben bij het in het teamverband ontwerpen, budgetteren en aanbrengen van installaties.

In het project is ter verbetering van het binnenklimaat, energieverbruik en exploitatiekosten de volgende verbeteringen aangebracht:

 • aanwezigheidschakelaars in primair en secundaire ruimtes
 • LED verlichting
 • hoogfrequente verlichting

Andere projecten

Ontdek wat S&L voor uw bedrijf kan betekenen.