Museum Rijswijk

 In

Objectgegevens

Naam: Museum Rijswijk te Rijswijk
Aard: Museum
Adres: Herenstraat 67 te Rijswijk
Datum aanleg:  Oktober 2011 – oktober 2012
Vloeroppervlak: Vernieuwbouw, uitbreiding ca. 650 m2 BVO

Opdrachtgever

Museum Rijswijk
In onderaanneming van Bouwbedrijf Huurman Leiden B.V.

Bouwteam

Eigenaar: Museum Rijswijk
Gebruiker: Museum Rijswijk
Architect: Architectenbureau Braaksma & Roos
Bouwdirectie: Studio Bouwhaven B.V.
Adviseur: Valstar Simonis Rijswijk B.V.
Aannemer: Bouwbedrijf Huurman Leiden B.V.

Installaties

 • lichtinstallatie
 • decentrale noodverlichtingsinstallatie
 • krachtinstallatie
 • aardingsinstallatie
 • bliksembeveiligingsinstallatie
 • overspanningsbeveiligingsinstallatie
 • ontruimingsinstallatie
 • brandmeldbeveiligingsinstallatie (totaal beveiliging, gecertificeerd)
 • inbraakbeveiligingsinstallatie (klasse 4, BORG gecertificeerd)
 • CCTV-installatie
 • bedienings- en signaleringsinstallatie
 • data-installatie (gecertificeerd)
 • telefooninstallatie
 • audiovisuele installaties
 • binnen riolering
 • hemelwaterafvoerinstallatie
 • koud- en warmtapwaterinstallatie
 • sanitaire installaties
 • brandbestrijdingsinstallatie
 • gasinstallaties
 • verwarmingsinstallatie
 • ventilatie- en luchtbehandelingsinstallatie
 • koelinstallatie
 • regeltechnische installatie

Rol van S&L

Met de toekomstige vestiging van een cultuurhistorisch centrum in het Museum Rijswijk, is een uitbreiding van het museum noodzakelijk geworden. De uitbreiding is een ontwerp van architect Olivier Graeven van Architectenbureau Braaksma & Roos in Den Haag.

Al enkele jaren eerder had het Museum Rijswijk een perceel grond van circa 360 m² weten te verwerven dat deels grenst aan de achterzijde van de huidige expositieruimte van het museum. Hier zal de geplande uitbreiding verrijzen. De huidige expositieruimte zal deels worden afgebroken. Dit is noodzakelijk om een goede aansluiting tussen bestaande- en nieuwbouw te verkrijgen en om binnen een nieuwe indeling van diverse ruimten te creëren.

Met de uitbreiding beschikt het museum over een nieuwe, grote ruimte voor de museumwinkel, een ruime, multifunctionele zaal voor openingen, lezingen en educatieve en andere activiteiten, een nieuwe en hogere expositieruimte voor tijdelijke tentoonstellingen, een depot, een werkruimte en een cafetaria. Op de eerste verdieping zal het cultuurhistorisch centrum worden ondergebracht. Vanuit het historisch centrum biedt een glazen loopbrug toegang tot de eerste etage van het monumentale Tollenshuis.

Een belangrijk facet van de uitbreiding van het museum is duurzaamheid: het verstandig omgaan met natuurlijke energie(bronnen). Zo is veel aandacht besteed aan isolatie, het gebruik van materialen die op energievriendelijke wijze geproduceerd worden, het gebruik van hemelwater voor het doorspoelen van de toiletten, tot en met een tuin op het dak voor extra isolatie en als compensatie voor de CO2 uitstoot elders.

De uitgangspunten van de sanitaire-, werktuigbouwkundige- en elektrotechnische zijn in bouwvoorbereidingsfase ontworpen en middels een bestek en tekeningen vastgelegd door Valstar Simonis Rijswijk B.V.

Schulte & Lestraden B.V. is gedurende de uitvoeringsfase verantwoordelijk geweest voor het definitieve installatieontwerp, uitvoering en bedrijfsvaardig opleveren van de genoemde technische installaties. Bovendien is Schulte & Lestraden B.V. gedurende de uitvoeringsfase verantwoordelijk geweest voor de begeleiding van de onderaannemers voor o.a. de luchtkanalen-, aardings-, bliksemafleider-, data-, telefoon-, en audiovisuele installaties.

Om te komen tot een definitief installatieontwerp afgestemd op het bouwkundige ontwerp, functionele-, financiële- en duurzaamheidseisen, is er in zeer nauw overleg met de gebouweigenaar, gebruiker, bouwdirectie, installatie adviseur, (interieur) architect en nevenaannemers samengewerkt.

In het project is ter verbetering van het binnenklimaat, energieverbruik en exploitatiekosten de volgende verbeteringen aangebracht:

 • centraal geschakelde verlichting
 • LED verlichting voor vluchtwegaanduidingen
 • LED verlichting in grote expositie zaal
 • waar mogelijk in verband met het gebruik, voorzien in hoogfrequente verlichting
 • aanwezigheidschakelaars in secundaire ruimtes
 • opvang regenwater, grijswatersysteem

Andere projecten

Ontdek wat S&L voor uw bedrijf kan betekenen.