Maris College Kijkduin

 In

Objectgegevens

Naam: Maris College Kijkduin te Den Haag
Aard: School voor voortgezet onderwijs met leslokalen, praktijklokalen, gymzaal
Adres: Landréstraat 150/Landrépad te Den Haag
Datum aanleg: Februari 2015 – maart 2016
Vloeroppervlak: Nieuwbouw ca. 2.756 m2 BVO

Opdrachtgever

Stichting VO Haaglanden

Bouwteam

Eigenaar: Stichting VO Haaglanden
Gebruiker: Maris College Kijkduin
Architect: Van den Berg Architecten Rotterdam B.V./ Thomas Architecten
Bouwdirectie: Stichting VO Haaglanden
Constructeur: Pieters Bouwtechniek
Adviseur: Halmos Adviseurs
Aannemer: Huurman

Installaties

 • lichtinstallatie
 • decentrale noodverlichtingsinstallatie;
 • krachtinstallatie
 • aardings- en overspanningsbeveiligingsinstallatie
 • zonweringsinstallatie
 • ontruimingsinstallatie (gesproken woord)
 • brandmeldbeveiligingsinstallatie (gecertificeerd)
 • inbraakbeveiligingsinstallatie
 • camera bewakingsinstallatie
 • data- en telefooninstallatie
 • intercominstallatie

Rol van S&L

De uitgangspunten van de elektrotechnische installaties zijn in bouwvoorbereidingsfase ontworpen en middels een bestek en tekeningen vastgelegd door Halmos Adviseurs.

Schulte & Lestraden B.V. is gedurende de uitvoeringsfase verantwoordelijk geweest voor het definitieve installatieontwerp, uitvoering en bedrijfsvaardig opleveren van de genoemde technische installaties. Bovendien is Schulte & Lestraden B.V. gedurende de uitvoeringsfase verantwoordelijk geweest voor de begeleiding van de onderaannemers voor o.a. de luchtkanalen-, ontruimings-, brandmeld-, aardings-, bliksembeveiligings- en data-installatie.

Om te komen tot een definitief installatieontwerp afgestemd op het bouwkundige ontwerp, functionele-, financiële- en duurzaamheidseisen, is er in zeer nauw overleg met de gebouweigenaar, gebruiker, bouwdirectie, installatie adviseur, (interieur) architect en nevenaannemers samengewerkt.

In het project is ter verbetering van het binnenklimaat, energieverbruik en exploitatiekosten de volgende verbeteringen aangebracht:

 • centraal geschakelde algemene verlichting
 • hoogfrequente verlichting
 • aanwezigheidschakelaars in primaire secundaire ruimtes
 • centraal aangestuurde zonweringsinstallatie

Andere projecten

Ontdek wat S&L voor uw bedrijf kan betekenen.