LAM (Lisser Art Museum)

 In

Objectgegevens

Naam: LAM (Lisser Art Museum) te Lisse
Aard: Museum
Adres: Stationsweg, Keukenhof 13 te Lisse
Datum aanleg: September 2015 – december 2016
Vloeroppervlak: Nieuwbouw, ca. 2.140 m2 BVO

Opdrachtgever

VandenBroek Foundation
In onderaanneming van IBB Kondor B.V.

Bouwteam

Eigenaar: VandenBroek Foundation
Gebruiker: LAM
Architect: KVDK | Korbee van der Kroft Architecten BNA
Directievoering: KVDK | Korbee van der Kroft Architecten BNA
Adviseur: Deerns Raadgevende Ingenieurs B.V.
Constructeur: Constructiebureau Bogaards B.V.
Aannemer: IBB Kondor B.V.

Installaties

 • lichtinstallatie
 • decentrale noodverlichtingsinstallatie
 • krachtinstallatie
 • aardingsinstallatie
 • overspanningsbeveiligingsinstallatie
 • bliksembeveiligingsinstallaties
 • voorzieningen beveiligingsinstallaties
 • bedienings- en signaleringsinstallatie
 • data- en telefooninstallatie (gecertificeerd)
 • videofoon-/intercominstallatie
 • voorzieningen ten behoeve van audiovisuele installaties
 • sanitaire installaties
 • warmte en koude opslag installatie;
 • verwarmingsinstallatie;
 • ventilatie- en luchtbehandelingsinstallatie
 • koelinstallatie
 • binnen en buiten riolering
 • koud- en warmtapwaterinstallatie
 • regeltechnische installatie

Rol van S&L

Nieuwbouw van een museum op het Landgoed Keukenhof. Gesitueerd in het monumentale tuinlandschap van Kasteel Keukenhof.

De VandenBroek Foundation wil beeldende kunst toegankelijk maken voor een breed publiek. Om die reden is besloten om het LAM te bouwen, waar de eigen collectie zal worden getoond en daarnaast een divers cultureel programma zal worden ontwikkeld. Zo kunnen gasttentoonstellingen, particuliere collecties en werken in bruikleen een plek krijgen.

De uitgangspunten van de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties zijn in bouwvoorbereidingsfase ontworpen en middels een bestek en tekeningen vastgelegd door Deerns Nederland B.V.

Schulte & Lestraden B.V. is gedurende de uitvoeringsfase verantwoordelijk voor het definitieve installatieontwerp, uitvoering en bedrijfsvaardig opleveren van de genoemde technische installaties. Bovendien is Schulte & Lestraden B.V. gedurende de uitvoeringsfase verantwoordelijk voor de begeleiding van de onderaannemers voor o.a. de luchtkanalen-, ontruimings-, brandmeld-, aardings-, bliksembeveiligings- en data-installatie.

Om te komen tot een definitief installatieontwerp afgestemd op het bouwkundige ontwerp, functionele-, financiële- en duurzaamheidseisen, wordt er in zeer nauw overleg met de gebouweigenaar, gebruiker, bouwdirectie, installatie adviseur, (interieur) architect en nevenaannemers samengewerkt.

In het project is ter verbetering van het binnenklimaat, energieverbruik en exploitatiekosten de volgende verbeteringen aangebracht:

 • centraal geschakelde algemene verlichting
 • LED-verlichting
 • aanwezigheidschakelaars in primaire en secundaire ruimtes
 • warmte en koude opslag installatie

Andere projecten

Ontdek wat S&L voor uw bedrijf kan betekenen.