KC Kiljan

 In

Objectgegevens

Naam: KC Kiljan te Leiden
Aard: Kindcentrum bestaande uit twee basisscholen, kinderdagverblijf, buitenschoolse en een losstaande gymzaal
Adres: Kiljanpad 2 te Leiden
Datum aanleg: September 2017 – september 2018
Vloeroppervlak: Nieuwbouw ca. 2.500 m2 BVO

Opdrachtgever

Stichting Kiljan

Bouwteam

Eigenaar: Stichting Kiljan
Gebruiker: KC Kiljan
Architect: Architectenen ingenieursbureau Kristinsson B.V.
Bouwdirectie: Lindhorst huisvestingadviseurs B.V.
Constructeur: Raadgevend ingenieursbureau Van Dijke B.V.
Adviseur: Vintis installatieadviseurs B.V.
Bouwfysisch adviseur: Vintis installatieadviseurs B.V.
Aannemer: Bouwbedrijf Van Dillen

Installaties

 • lichtinstallatie
 • decentrale noodverlichtingsinstallatie
 • krachtinstallatie
 • aardings- en overspanningsbeveiligingsinstallatie
 • ontruimingsinstallatie
 • brandmeldbeveiligingsinstallatie
 • inbraakbeveiligingsinstallatie (BORG gecertificeerd)
 • data- en telefooninstallatie (gecertificeerd)
 • bedienings- en signaleringsinstallatie
 • data installatie (gecertificeerd)
 • MIVA-oproepinstallatie
 • videofoon-/intercominstallatie
 • voorzieningen ten behoeve van audiovisuele installaties

Rol van S&L

Door Kristinsson Architecten is een ontwerp gemaakt voor de nieuwbouw van een kindcentrum aan het Kiljanpad te Leiden. In dit kindcentrum worden de basisscholen gehuisvest te weten de Daltonschool Leiden, De Sleutelbloem, OBS De Telders en kinderopvang SPL. Naast deze nieuwbouw is een losstaande gymzaal gerealiseerd.

De uitgangspunten van de elektrotechnische installaties zijn in bouwvoorbereidingsfase ontworpen en middels een bestek en tekeningen vastgelegd door Vintis installatieadviseurs B.V.

Schulte & Lestraden B.V. is gedurende de uitvoeringsfase verantwoordelijk geweest voor het definitieve installatieontwerp, uitvoering en bedrijfsvaardig opleveren van de genoemde technische installaties. Bovendien is Schulte & Lestraden B.V. gedurende de uitvoeringsfase verantwoordelijk geweest voor de begeleiding van de onderaannemers voor o.a. de aardings- en data-installatie.

 

Om te komen tot een definitief installatieontwerp afgestemd op het bouwkundige ontwerp, functionele-, financiële- en duurzaamheidseisen, is er in zeer nauw overleg met de gebouweigenaar, gebruiker, bouwdirectie, installatie adviseur, (interieur) architect en nevenaannemers samengewerkt.

In het project is ter verbetering van het binnenklimaat, energieverbruik en exploitatiekosten de volgende verbeteringen aangebracht:

 • centraal geschakelde algemene verlichting
 • LED en daglicht gestuurde verlichting
 • aanwezigheidschakelaars in primaire en secundaire ruimtes

Andere projecten

Ontdek wat S&L voor uw bedrijf kan betekenen.