IKC St. Joseph School

 In

Objectgegevens

Naam: IKC St. Joseph School te Lisse
Aard: Onderwijs
Adres: Achterweg 7 te Lisse
Datum aanleg: Januari 2018 – december 2018
Vloeroppervlak: Nieuwbouw ca. 2.500 m2 BVO

Opdrachtgever

Sophiastichting
In onderaanneming van SMT Bouw & Vastgoed

Bouwteam

Eigenaar: Sophiastichting
Gebruiker: IKC St. Joseph School
Architect: Frencken Scholl Architecten
Bouwdirectie: ZRi B.V.
Constructeur: Pieters Bouwtechniek
Adviseur: Fore Installatieadvies B.V.
Bouwfysisch adviseur: ZRi
Aannemer: SMT Bouw & Vastgoedw

Installaties

 • lichtinstallatie
 • decentrale noodverlichtingsinstallatie
 • krachtinstallatie
 • aardings- en overspanningsbeveiligingsinstallatie
 • ontruimingsinstallatie
 • brandmeldbeveiligingsinstallatie
 • inbraakbeveiligingsinstallatie (BORG gecertificeerd)
 • data- en telefooninstallatie (gecertificeerd)
 • bedienings- en signaleringsinstallatie (KNX)
 • MIVA-oproepinstallatie
 • videofoon-/intercominstallatie
 • centraal weersafhankelijk aangestuurde zonweringsinstallatie
 • fotovoltaïsche systeem (zonnepanelen)
 • voorzieningen ten behoeve van audiovisuele installaties
 • data installatie (gecertificeerd)

Rol van S&L

Door Frencken Scholl Architecten is een ontwerp gemaakt voor de nieuwbouw van een in-tegraal kindcentrum aan de Achterweg te Lisse. In dit integraal kindcentrum wordt een ba-sisschool, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang gevestigd.

De uitgangspunten van de elektrotechnische installaties zijn in bouwvoorbereidingsfase ontworpen en middels een bestek en tekeningen vastgelegd door Fore Installatieadvies B.V.

Schulte & Lestraden B.V. is gedurende de uitvoeringsfase verantwoordelijk geweest voor het definitieve installatieontwerp, uitvoering en bedrijfsvaardig opleveren van de genoem-de technische installaties. Bovendien is Schulte & Lestraden B.V. gedurende de uitvoerings-fase verantwoordelijk geweest voor de begeleiding van de onderaannemers voor o.a. de aardings- en data-installatie.

Om te komen tot een definitief installatieontwerp afgestemd op het bouwkundige ontwerp, functionele-, financiële- en duurzaamheidseisen, is er in zeer nauw overleg met de ge-bouweigenaar, gebruiker, bouwdirectie, installatie adviseur, (interieur) architect en ne-venaannemers samengewerkt.

In het project is ter verbetering van het binnenklimaat, energieverbruik en exploitatiekosten de volgende verbeteringen aangebracht:

 • centraal geschakelde algemene verlichting
 • LED verlichting
 • aanwezigheidschakelaars in primaire en secundaire ruimtes
 • centraal weersafhankelijk aangestuurde zonweringsinstallatie
 • fotovoltaïsche systeem (zonnepanelen)

Andere projecten

Ontdek wat S&L voor uw bedrijf kan betekenen.