Fioretti College Lisse

 In

Fioretti College Lisse Projecten Fioretti College Lisse. Project

Objectgegevens

Naam: Fioretti College Lisse
Aard: School
Adres: Sportlaan te Lisse
Datum aanleg: Februari 2012 – juli 2013
Vloeroppervlak: Nieuwbouw, ca. 8.530 m2 BVO

Opdrachtgever

Stichting Fioretti Teylingen
In onderaaneming van Sprangers Bouwbedrijf B.V.

Opdrachtgever Service en Onderhoud: Stichting Fioretti Teylingen

Bouwteam

Eigenaar: Stichting Fioretti Teylingen
Gebruiker: Fioretti College Lisse
Architect: Architectenbureau van den Broek en Bakema B.V.
Bouwdirectie: BOAG bouw en advies
Adviseur: Halmos Adviseurs
Constructeur: Corsmit Raadgevend Ingenieursbureau
Aannemer: Sprangers Bouwbedrijf B.V.

Installaties

 • binnen riolering
 • hemelwaterafvoerinstallatie
 • koud- en warmtapwaterinstallatie
 • sanitaire installaties
 • gasinstallaties
 • verwarmingsinstallatie
 • ventilatie- en luchtbehandelingsinstallatie
 • koelinstallatie
 • brandbestrijdingsinstallatie
 • WKO installatie
 • regeltechnische installatie

Rol van S&L

Nieuwbouwfase
Het gebouw is ontworpen voor 1250 leerlingen en heeft een oppervlakte van ca. 8.770 m2 BVO. Het ontwerp is gemaakt door Architectenbureau van den Broek en Bakema B.V.

De uitgangspunten van de sanitaire- en werktuigbouwkundige installaties zijn in bouwvoorbereidingsfase ontworpen en middels een bestek en tekeningen vastgelegd door Halmos Adviseurs B.V.

Schulte & Lestraden B.V. is gedurende de uitvoeringsfase verantwoordelijk geweest voor het definitieve installatieontwerp, uitvoering en bedrijfsvaardig opleveren van de genoemde technische installaties. Bovendien is Schulte & Lestraden B.V. gedurende de uitvoeringsfase verantwoordelijk geweest voor de begeleiding van de onderaannemers voor o.a. de luchtkanalen- en sprinklerinstallatie.

Om te komen tot een definitief installatieontwerp afgestemd op het bouwkundige ontwerp, functionele-, financiële- en duurzaamheidseisen, is er in zeer nauw overleg met de gebouweigenaar, gebruiker, bouwdirectie, installatie adviseur, (interieur) architect en nevenaannemers samengewerkt.

Het gebouw is aangesloten op een separate WKO-installatie. Op deze WKO-installatie zullen het Fioretti college, een (door de gemeente Lisse) nieuw te ontwikkelen sportcomplex, alsmede een brede school worden aangesloten.

De nieuwbouw van Fioretti is voorzien van een laag temperatuur verwarmingsinstallatie (vloerverwarming waarmee tevens vloerkoeling mogelijk is) gecombineerd met gebalanceerde mechanische ventilatie (toe- en afvoer). Vanwege het open en flexibele karakter, is in het gebouw een sprinklerinstallatie toegepast.

In het project is ter verbetering van het binnenklimaat, energieverbruik en exploitatiekosten de volgende verbeteringen aangebracht:

 • WKO-installatie
 • laag temperatuur verwarmen
 • Warmteterugwinning uit ventilatielucht

Onderhoudsfase
In dit schoolgebouw voeren wij alle preventieve en correctieve onderhoudswerkzaamheden inclusief wettelijke keuringen uit aan de genoemde installaties.

Werkzaamheden worden uitgevoerd tijdens normale kantoortijden. Onze organisatie is afgestemd om met minimale overlast voor de leerlingen, alle activiteiten te verrichten die nodig zijn voor deze onderhoudswerkzaamheden.

Naast de onderhoudswerkzaamheden verzorgen wij ook de verbouwing en. Door onze grondige kennis van de aanwezige installaties zijn deze wensen te realiseren met minimale overlast voor de leerlingen.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de facilitaire organisatie.

Andere projecten

Ontdek wat S&L voor uw project kan betekenen.