Diana & Vesta

 In

Objectgegevens

Naam: Diana & Vesta
Aard: Kantoor
Adres: Herikerbergweg 1 te Amsterdam
Datum aanleg: November 2009 – maart 2011
Vloeroppervlak: Nieuwbouw, ca. 24.000m2 BVO

Opdrachtgever

Eurocommerce Projectontwikkeling B.V.
In onderaanneming van bouwbedrijf Wessels Rijssen B.V.

Opdrachtgever service en onderhoud
Reggefonds Diana & Vesta B.V.

Bouwteam

Eigenaar: Bouwbedrijf Wessels Rijssen B.V.
Architect: KCAP Architects & Planners
Bouwdirectie: Eurocommerce Projectontwikkeling B.V.
Adviseur: ITR Raalte
Constructeur: KCAP Architects & Planners
Aannemer: Bouwbedrijf Wessels Rijssen B.V.

Installaties

  • binnen riolering
  • hemelwaterafvoerinstallatie
  • koud- en warmtapwaterinstallatie
  • sanitair
  • ventilatie- en luchtbehandelingsinstallatie
  • koelinstallatie
  • brandbestrijdingsinstallatie
  • regeltechnische installatie

Rol van S&L

De gebouwen Diana & Vesta maken deel uit van het prestigieuze complex Plaza Arena in Kantorenpark Zuidoost te Amsterdam. Deze locatie is de afgelopen jaren uitgegroeid tot één van de meest gewilde kantoorlocaties in de Amsterdamse regio. Dit is mede te danken aan de aanwezigheid van de Amsterdam Arena, Arena winkelboulevard, Heineken Music Hall en de Amsterdamse Poort.

De 2 gebouwen worden op de 6de verdieping verbonden door een ‘kantoorbrug’ welke over de weg heen loopt. Het complex is een ontwerp van prof.ir. K.W. Christiaanse van KCAP te Rotterdam. Het geheel wordt opgetrokken uit prefab kolommen en balken, met daartussen kanaalplaatvloeren. De verbinding tussen Diana en Vesta zal gemaakt worden door middel van 4 enorme stalen vakwerkspanten van 32 meter lang en 13 meter hoog. De gevel, met een oppervlak van 17.000 m², wordt uitgevoerd als elementen gevel.

De uitgangspunten van de sanitaire- en werktuigbouwkundigeinstallaties zijn in bouwvoorbereidingsfase ontworpen en middels een bestek en tekeningen vastgelegd door ITR Raalte.

Schulte & Lestraden B.V. is gedurende de uitvoeringsfase verantwoordelijk geweest voor het definitieve installatieontwerp, uitvoering en bedrijfsvaardig opleveren van de genoemde technische installaties. Bovendien is Schulte & Lestraden B.V. gedurende de uitvoeringsfase verantwoordelijk geweest voor de begeleiding van de onderaannemers voor o.a. de luchtkanaleninstallatie.

Om te komen tot een definitief installatieontwerp afgestemd op het bouwkundige ontwerp, functionele-, financiële- en duurzaamheidseisen, is er in zeer nauw overleg met de gebouweigenaar, gebruiker, bouwdirectie, installatie adviseur, (interieur) architect en nevenaannemers samengewerkt.

In het project is ter verbetering van het binnenklimaat, energieverbruik en exploitatiekosten de volgende verbeteringen aangebracht:

  • laag temperatuur verwarmen
  • warmteterugwinning uit ventilatielucht

Rol van S&L onderhoudsfase
In het kantoorgebouw voeren wij alle preventieve en correctieve onderhoudswerkzaamheden inclusief wettelijke keuringen uit aan de genoemde installaties.

Bij de start van het contract is een nul status bepaald en op basis van deze gegevens is de meer jaren onderhoudsbegroting opgesteld. Er is onderscheid gemaakt in gebouw gebonden installatiedelen en huurders installaties/wensen. Reden hiervoor is de gedeeltelijke leegstand van het gebouw en de afstemming met het huidige gebruik van de installatie. Installaties voor bouwdelen delen die niet in gebruik zijn worden uitbedrijf genomen en geconserveerd. Deze installatiedelen worden periodiek gecontroleerd om achteruit gang tegen te gaan.

Werkzaamheden worden uitgevoerd tijdens normale kantoortijden. Onze organisatie is afgestemd om met minimale overlast voor de gebruikers en bezoekers, alle activiteiten te verrichten die nodig zijn voor deze onderhoudswerkzaamheden.

Naast de onderhoudswerkzaamheden verzorgen wij ook de verbouwing en. Door onze grondige kennis van de aanwezige installaties zijn deze wensen te realiseren met minimale overlast voor de gebruikers en bezoekers.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de facilitaire organisatie van Diana en Vesta en de gebouweigenaar.

Andere projecten

Ontdek wat S&L voor uw bedrijf kan betekenen.