Centrumgebouw Noordwijk

 In

Objectgegevens

Naam: Nieuwgebouw Centrumgebouw locatie ‘Willem van den Bergh’ (’s Heeren Loo) te Noordwijk
Aard: Kantoor zorg, horeca, supermarkt, sport en wellness
Adres: Wintertuinlaan te Noordwijk
Datum aanleg:  November 2018 – november 2019
Vloeroppervlak: Nieuwbouw ca. 6.700 m2 BVO

Opdrachtgever

s Heeren Loo
In onderaanneming van KBM Groep B.V.

Bouwteam

Eigenaar: ’s Heeren Loo
Gebruiker: Willem van den Bergh
Bouwdirectie: s Heeren Loo
Architect: IAA Architecten
Adviseur: J. van Toorenburg B.V.
Constructeur: ABT Velp
Bouwfysisch adviseur: Peutz
Aannemer: KBM Groep B.V.

Installaties

 • lichtinstallatie
 • krachtinstallatie
 • fotovoltaïsche systeem (zonnepanelen)
 • aardingsinstallatie
 • overspanningsbeveiligingsinstallatie
 • zonweringsinstallatie
 • ontruimingsinstallatie
 • brandmeldbeveiligingsinstallatie (gecertificeerd)
 • inbraakbeveiligingsinstallatie
 • toegangscontrole installatie
 • camera bewakingsinstallatie
 • bedienings- en signaleringsinstallatie
 • ledige voorzieningen data installatie
 • MIVA-oproepinstallatie
 • (voorzieningen voor) audiovisuele installaties
 • sanitaire installaties
 • verwarmingsinstallaties
 • ventilatie- en luchtbehandelingsinstallatie
 • hemelwaterafvoer
 • binnen riolering
 • koud- en warmtapwaterinstallatie
 • brandbestrijdingsinstallatie
 • gasinstallatie
 • regeltechnische installatie
 • WKO installatie

Rol van S&L

Het bouwkundige ontwerp is gemaakt door IAA Architecten. De uitgangspunten van de elektrotechnische- en werktuigbouwkundige installaties zijn in bouwvoorbereidingsfase ontworpen en middels een bestek en tekeningen vastgelegd door J. van Toorenburg B.V.

Schulte & Lestraden B.V. is tijdens de uitvoeringsfase verantwoordelijk geweest voor het definitieve installatieontwerp, uitvoering en bedrijfsvaardig opleveren van de genoemde technische installaties. Bovendien is Schulte & Lestraden B.V. gedurende de bouw verantwoordelijk geweest voor de begeleiding van de onderaannemers voor o.a. de luchtkanalen-, brandmeld-, aardings- en ontruimingsinstallatie. 

Om te komen tot een definitief installatieontwerp afgestemd op het bouwkundige ontwerp, functionele-, financiële- en duurzaamheidseisen, is er in zeer nauw overleg met de gebouweigenaar, gebruiker, bouwdirectie, (interieur)architect en nevenaannemers samengewerkt.

In het project is ter verbetering van het binnenklimaat, energieverbruik en exploitatiekosten de volgende verbeteringen aangebracht:

 • centraal geschakelde verlichting
 • LED verlichting voor vluchtwegaanduidingen
 • LED verlichting voor algemene verlichting
 • aanwezigheidschakelaars in primaire en secundaire ruimtes
 • fotovoltaïsche systeem (zonnepanelen)
 • WKO-installatie
 • warmteterugwinning uit ventilatielucht

Andere projecten

Ontdek wat S&L voor uw bedrijf kan betekenen.