Buitengewoon wonen

 In

Objectgegevens

Naam: Buitengewoon wonen te Hillegom
Aard: Woonunits voor cliënten met een verstandelijke beperking
Adres: Nieuweweg 11 te Hillegom
Datum aanleg: Mei 2013 – december 2013
Vloeroppervlak: Vernieuwbouw, ca. 1.550 m2 BVO

Opdrachtgever

’s Heeren Loo Vastgoed
In onderaanneming van Boksman bouw & interieur

Bouwteam

Eigenaar: ’s Heeren Loo Vastgoed
Gebruiker: Woon- en dagbestedingslocatie Vreeburg
Architect: ONX Architecten B.V.
Bouwdirectie: Inventief bouwmanagement
Adviseur: J. van Toorenburg B.V
Constructeur: Pieters Bouwtechniek Haarlem B.V.
Aannemer: Boksman bouw en interieur B.V.

Installaties

 • binnen riolering
 • hemelwaterafvoerinstallatie
 • koud- en warmtapwaterinstallatie
 • sanitair
 • verwarmingsinstallatie
 • ventilatie- en luchtbehandelingsinstallatie
 • regeltechnische installatie
 • lichtinstallatie
 • decentrale noodverlichtingsinstallatie
 • krachtinstallatie
 • aardingsinstallatie
 • overspanningsbeveiligingsinstallatie
 • zonweringsinstallatie
 • ontruimingsinstallatie
 • data- en telefooninstallatie (gecertificeerd)
 • intercominstallatie

Rol van S&L

De cultuurhistorische waardevolle bollenschuur Vreeburg met voormalig woonhuis is gerenoveerd en verbouwd tot een nieuw woon- en dagbestedingslocatie voor mensen met een ernstig meervoudige beperking.
De twee oude panden hebben en nieuwe functie gekregen. Maar met een knipoog naar vroeger. Architectenbureau ONX heeft zich laten inspireren door de bollenkisten.

De uitgangspunten van de sanitaire-, werktuigbouwkundige- en elektrotechnische installaties zijn in bouwvoorbereidingsfase ontworpen en middels een bestek en tekeningen vastgelegd door J. van Toorenburg B.V.

Schulte & Lestraden B.V. is gedurende de uitvoeringsfase verantwoordelijk geweest voor het definitieve installatieontwerp, uitvoering en bedrijfsvaardig opleveren van de genoemde technische installaties. Bovendien is Schulte & Lestraden B.V. gedurende de uitvoeringsfase verantwoordelijk geweest voor de begeleiding van de onderaannemers voor o.a. luchtkanalen-, data-, aardings-, brandmeld- en ontruimingsinstallatie.

Om te komen tot een definitief installatieontwerp afgestemd op het bouwkundige ontwerp, functionele-, financiële- en duurzaamheidseisen, is er in zeer nauw overleg met de gebouweigenaar, gebruiker, bouwdirectie, installatie adviseur, (interieur) architect en nevenaannemers samengewerkt.

In het project is ter verbetering van het binnenklimaat, energieverbruik en exploitatiekosten de volgende verbeteringen aangebracht:

 • centraal geschakelde verlichting
 • aanwezigheidschakelaars in secundaire ruimtes
 • centraal weersafhankelijk aangestuurde zonweringsinstallatie

Andere projecten

Ontdek wat S&L voor uw bedrijf kan betekenen.