Ashram College

 In

Objectgegevens

Naam: Ashram College te Nieuwkoop
Aard: Onderwijs
Adres: Achterweg 1 te Nieuwkoop
Datum aanleg:  2018 – 2019
Vloeroppervlak: Nieuwbouw ca. 3.427 m2 BVO

Opdrachtgever

Ashram College

Bouwteam

Eigenaar: Ashram College
Gebruiker: Ashram College
Bouwdirectie: Conoscenza Consult
Architect: Broekbakema architectuur, interieur en masterplanning B.V.
Adviseur: Vintis installatieadviseurs B.V.
Constructeur: IMD Raadgevende Ingenieurs constructeur B.V.
Bouwfysisch adviseur: DGMR adviseur bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid BV
Aannemer: Vink + Veenman B.V.

Installaties

 • lichtinstallatie
 • decentrale noodverlichtingsinstallatie
 • krachtinstallatie
 • aardingsinstallatie
 • overspanningsbeveiligingsinstallatie
 • zonweringsinstallatie
 • ontruimingsinstallatie type B
 • brandmeldbeveiligingsinstallatie, gedeeltelijke bewaking (gecertificeerd)
 • inbraakbeveiligingsinstallatie
 • bedienings- en signaleringsinstallatie
 • lestijdensignaleringsinstallatie
 • data- en telefooninstallatie (gecertificeerd)
 • MIVA-oproepinstallatie
 • photovoltaische installatie (zonnenpanelen)
 • Transportinstallatie
 • sanitaire installaties
 • verwarmingsinstallaties
 • ventilatie- en luchtbehandelingsinstallatie
 • koelinstallatie
 • binnen riolering
 • hemelwaterafvoersysteem
 • koud- en warmtapwaterinstallatie
 • brandbestrijdingsinstallatie
 • gasinstallatie
 • regeltechnische installatie

Rol van S&L

Ashram College te Nieuwkoop heeft besloten tot de realisatie van nieuwbouw voor de
locatie te Nieuwkoop. Het Ashram College is een katholieke scholengemeenschap waar
leerlingen een opleiding vmbo, havo of vwo (gymnasium of atheneum) volgen.

Het ontwerp voor de school bestaat uit een gebouw met twee bouwlagen en heeft een
totaal bruto vloeroppervlak van circa 3.427 m2. Het terrein heeft een verhard oppervlak van circa 1.900m². Het gebouw zal nu en in de toekomst circa 390 personen huisvesten.

Het bouwkundige ontwerp is gemaakt door Ingenieursbureau Broekbakema architectuur, interieur en masterplanning B.V. De uitgangspunten van de elektrotechnische- en werktuig-bouwkundige installaties zijn in bouwvoorbereidingsfase ontworpen en middels een defini-tief ontwerp inclusief tekeningen vastgelegd door Vintis installatieadviseurs B.V.

Schulte & Lestraden B.V. is gedurende de uitvoeringsfase verantwoordelijk geweest voor het definitieve installatieontwerp, uitvoering en bedrijfsvaardig opleveren van de genoem-de technische installaties. Bovendien is Schulte & Lestraden B.V. gedurende de uitvoerings-fase verantwoordelijk geweest voor de begeleiding van de onderaannemers voor o.a. de luchtkanalen-, aardings- en data-installatie.

Om te komen tot een definitief installatieontwerp afgestemd op het bouwkundige ontwerp, functionele-, financiële- en duurzaamheidseisen, is er in zeer nauw overleg met de ge-bouweigenaar, gebruiker, bouwdirectie, installatie adviseur, (interieur) architect en nevenaannemers samengewerkt.

In het project is ter verbetering van het binnenklimaat, energieverbruik en exploitatiekosten de volgende verbeteringen aangebracht:

 • centraal geschakelde algemene verlichting
 • LED verlichting
 • aanwezigheidschakelaars in primaire en secundaire ruimtes
 • photovoltaische installatie (zonnenpanelen)
 • warmte terugwinning uit ventilatielucht
 • laag temperatuur verwarmen

Andere projecten

Ontdek wat S&L voor uw bedrijf kan betekenen.