MVO Maatschappelijk verantwoord ondernemen.

People.

“Binnen Schulte & Lestraden werken we in een platte organisatie met heel veel aandacht voor de mens.”

Schulte & Lestraden staat klaar voor haar medewerkers. Het vlak People is voor Schulte & Lestraden heel belangrijk. Het begint ten slotte bij je eigen mensen. Er worden veel activiteiten georganiseerd om het bestaande groepsgevoel te behouden. Buiten de seizoensgebonden activiteiten zoals een Sinterklaasmiddag voor de gezinnen en de kerstlunch worden er ook uitjes georganiseerd zoals golfen, wadlopen en wijnproeverijen. Wanneer er mensen meedoen met sportevenementen worden zij gesponsord.

Buiten de extra activiteiten wordt ook op de werkvloer veel aandacht besteed aan de medewerkers.

Op het gebied van voeding wordt in de kantine gezonde voeding aangeboden en wordt er wekelijks fruit beschikbaar gesteld. Daarnaast is er een medezeggenschapsraad, worden er passende cursus- en opleidingsmogelijkheden geboden en wordt meegedacht over een ergonomische werksituatie. Schulte & Lestraden is VCA gecertificeerd. En op het gebied van opleiding wordt voor elke afdeling een specifiek opleidingsplan opgesteld.

Natuurlijk omvat people een breder kader dan alleen de eigen medewerkers. Schulte & Lestraden probeert ook de mens in de omgeving van dienst te zijn. Dit doen wij o.a. door stageplekken aan te bieden voor regionale opleidingen en ook voorlichting te geven op scholen met relevant onderwijs. Ook worden (regionale) goede doelen gesteund.

“Samen moeten we het doen.

senl open dag

Planet.

Op het gebied van Planet worden momenteel verschillende initiatieven ontwikkeld bij Schulte & Lestraden.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO: People – Planet – Profit) speelt een steeds belangrijkere rol binnen de bedrijfsvoering van Schulte & Lestraden. Wij zijn ons al langer bewust van onze verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu en de eindigheid aan de voorraad fossiele brandstoffen en het gebruik daarvan. Dit betekent dat we een proactief milieu beleid moeten voeren en datgene moeten gaan doen om te komen tot reductie van onze CO2 emissies.

Er wordt structureel aandacht besteed aan milieu in de bedrijfsvoering. We streven ernaar kunnen de milieueffecten van onze bedrijfsvoering te beheersen en de verminderen Hierdoor wordt bespaard op bijvoorbeeld voor energie, water en grondstoffen.
Schulte & Lestraden scheidt het afval, heeft contracten met afvalverwerkingsbedrijven en werkt uiteraard conform STEK. STEK staat voor Stichting Emissiepreventie Koudetechniek. STEK stelt zich ten doel emissies van koudemiddelen zoveel mogelijk te beperken.

“STEK-gecertificeerde staan voor kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid in de koudetechniek.” – Bron: www.stek.nl

Daarenboven kijken we ook naar zaken die op andere wijzen milieubelastingen veroorzaken, zoals bijvoorbeeld het gebruik van vervoer. Stap voor stap zijn we bezig met het verduurzamen van ons wagenpark.

Last but not least: uiteraard is duurzaamheid niet alleen op de werkvloer maar ook in ons aanbod van groot belang. Wij hebben een duurzaam productaanbod; producten die onze klant vermindering in het energieverbruik opleveren. Uiteraard adviseren wij hier graag over.

Profit.

Schulte en Lestraden zet zich in voor transparante bedrijfsvoering, ook op financieel gebied. Wij voeren een transparante boekhouding. Ook ons HRM beleid is open en integer. Het personeelsverloop is laag en we gaan altijd in gesprek met medewerkers, mochten er issues ontstaan.

Een ander aspect dat valt onder Profit is de omgang met de markt. Schulte & Lestraden houdt de markt continu scherp in de gaten. Dat doen we door het bezoeken van seminars, het deelnemen aan projecten waarin kennisdeling en samenwerking voorop staan, door bezoek/deelname aan beurzen en de literatuur bij te houden.

Wij adviseren duurzame en innovatieve oplossingen aan onze klanten en evalueren alle trajecten zeer nauwkeurig om hiermee onze producten, diensten, processen en service te verbeteren.

Schulte & Lestraden is ook diverse samenwerkingsverbanden aangegaan en neemt zitting in verschillende innovatieve denkgroepen.

Duurzame technieken.

Wij adviseren u graag over de duurzame technieken die momenteel van belang zijn in de markt. O.a. de warmtepomp speelt een grote rol binnen deze duurzame technieken.