Historie Meer dan 70 jaar uw vertrouwde partner.

Onze historie.

Schulte & Lestraden B.V., is een in landelijk opzicht, middelgroot installatiebedrijf,
Dat wil zeggen, dat ons bedrijf het ontwerp maakt en de uitvoering verzorgt van installaties, op het gebied van centrale verwarming, airconditioning, ventilatie, regeltechniek, elektrotechnische installaties en beveiligingsinstallaties, alsmede sanitaire installaties, het zgn. loodgieterswerk.

De basis van het bedrijf is gelegd door Jan Piet Schulte, bij de ouderen uit de streek zeker nog wel bekend, die in het laatste oorlogsjaar voor zichzelf begon met reparatie- en herstelwerk van installaties, waarbij hij voortbouwde op zijn relaties uit zijn vorige werkkring.

Hij startte in de bollenstreek, doch zijn activiteiten werden alras uitgebreid naar de bollengebieden in Noord-Holland. Jan Piet Schulte bezat niet de vereiste vestigingspapieren maar vond een oude relatie, ingenieursbureau Exteen, bereid om hem als vertegenwoordiger te laten draaien.

De administratie werd thuis gedaan en de materiaalopslag en de werkvoorbereiding vonden plaats achter in de tuin.

Huisvesting bleek noodzakelijk en het bedrijf vestigde zich aan de Hoofdstraat 76 te Sassenheim, een oude bollenschuur met een klein kantoortje.

Het eerste indirecte personeel deed zijn intrede, nl. een boekhouder en een telefoniste/receptioniste.

Het was inmiddels 1947 geworden, en de werkzaamheden namen snel toe. Dat was het ook het jaar dat Jaap Lestraden zijn intrede deed en de firma J. P. Schulte & Lestraden ontstond, later Schulte & Lestraden B.V.

Zoals gezegd was Jan Piet Schulte de oude praktijkman die veel relaties in de streek had. Jaap Lestraden was de man met kennis van de theorie en moderne technieken en, toen al, boordevol met ideeën.

In die periode was de techniek van bloembollenbehandeling volop in ontwikkeling. De behandeling van de bloembollen werd gemoderniseerd en totaal gewijzigd.
Jaap Lestraden was een gangmaker in die ontwikkeling door het ontwerpen van systemen, welke met minder energieverbruik, toen al, tot een beter rendement leidden.

De moderne luchttechniek deed zijn intrede in de bollenwereld en Schulte & Lestraden nam daarbij het voortouw.

De zgn. pijpenschuren met natuurlijke ventilatie en luchtcirculatie werden omgebouwd of vervangen door ruimten met voor die tijd moderne luchtbehandelingsinstallaties.
Schulte & Lestraden was een niet weg te denken begrip geworden waar het ontwerpen en inrichten van bloembollenbedrijven betrof.

Inmiddels was het bedrijf al zo gegroeid, dat weer uitgebreid moest worden. Besloten werd om nieuw te bouwen aan de Parklaan te Sassenheim. Het was toen 1953.
Op het terrein was een bollenschuur aanwezig, welke werd gehandhaafd en die volgens de toen geldende normen was ingericht en waar alle mogelijke nieuwigheden werden beproefd.

Inmiddels werden de activiteiten voor verwarming van woningen en utiliteitsbouw niet verwaarloosd, integendeel, ook deze activiteiten droegen bij tot de verdere groei van het bedrijf.

Kenmerkend voor het bedrijf was het zoeken naar nieuwe wegen. Samen met een produktiebedrijf werd de plafondventilator ontwikkeld en in eigen research een nieuw luchtverwarmings-systeem, de Nivolair, speciaal geschikt voor verwarming van hoge hallen ontwikkeld, met als kenmerk dat zij zorgdragen voor een goede tochtvrije verwarming met een kleine temperatuursgradiënt (het verschil in temperatuur tussen vloer en dak) dat de 3°C niet overschrijdt.
Met deze elementen zijn veel bedrijfshallen in de streek verwarmd, maar ook b.v. de montagehal van de Fokker F-16 en de bevrachtingsloodsen van de KLM.

Wij spreken dan wel over hallen van 18 en 20 m. hoogte en dan 3°C temperatuurverschil maximaal.
Deze luchtsystemen ondervinden een stijgende internationale belangstelling en worden nog aan diverse installatiebedrijven verkocht door de zelfstandige handelsonderneming Nivola.

Het bedrijfscomplex in Sassenheim, bestaande uit een grote hal en een zes etage hoge flat, kreeg zijn definitieve vorm in begin van de jaren zestig.

Wijziging in brandstofverbruik gaf steeds weer een stoot tot verdere groei, nl. een start ten tijde van de kolenstook, werd gevolgd door oliestook en met de vondst van de gasbel in Slochteren werd gasstook gemeengoed.

Bijna alle werkmaatschappijen waren op tijd verkocht of verzelfstandigd en maakten al geen deel meer uit van de beheersmaatschappij.

Na deze zeer turbulente periode ontstond een rustige periode waar het bedrijf zich heroriënteerde en concentreerde op uitbouw op eigen kracht in de meer traditionele installatie-branche.

De afgelopen tien jaar verdubbelde de omzet zich, en is het bedrijf in staat gebleken op het hoogste technische niveau mee te kunnen draaien.

Wij hebben van oudsher veel kennis in huis van de traditionele installatietechnieken, maar daarnaast ook specialistische kennis op het gebied van koel- en regeltechniek. Hierdoor kunnen wij totaaloplossingen aanbieden op het installatiegebied.

Actief over de volle breedte van het vak, uiteenlopend van loodgieterswerk tot cleanroomtechniek, van airconditioning tot zwembadwaterzuivering, weet het bedrijf zijn mannetje te staan.

Met een 24-uurs servicedienst die gedurende zeven dagen per week klaarstaat, niet alleen voor de bedrijven, maar ook voor meer dan 3000 particuliere klanten in de omgeving.

Ook door het hebben van een eigen bedrijfsschool weet het bedrijf zijn kwaliteit te handhaven, waardoor het ook de grotere bedrijven tot zijn klantenkring mag rekenen zoals een Shell, Nederlandse Spoorwegen, Wereldhave, Estec Noordwijk, European Patent Office, Rijksgebouwendienst etc.

Thans heeft Schulte & Lestraden ongeveer 110 personen op de loonlijst staan, grofweg onderverdeeld in 50 man in de montage, 30 man voor onderhoud, service en technisch beheer en 30 personen op kantoor.

Vanwege uitbreiding van onze werkzaamheden en om de jonge, vernieuwde, dynamische uitstraling van ons bedrijf uit te kunnen stralen, besloot Schulte & Lestraden B.V. de stap te wagen en een nieuw pand te betrekken aan de Heereweg 23 te Lisse.

Het pand is door de burgemeester van Lisse, de heer G.J. van der Kroft, met officieel geopend op 26 oktober 1995.

Met gepaste trots hebben wij die dag onze relaties verwelkomd in ons nieuwe pand en hen een kijkje gegund in de keuken van een installatiebedrijf.

Wij hopen dat u zich, als lezer, ook een indruk heeft kunnen vormen van ons bedrijf en wij hopen dat deze, net als bij vele van onze relaties, positief zal zijn.

senl open dag

Bijna alle werkmaatschappijen waren op tijd verkocht of verzelfstandigd en maakten al geen deel meer uit van de beheersmaatschappij.

Na deze zeer turbulente periode ontstond een rustige periode waar het bedrijf zich heroriënteerde en concentreerde op uitbouw op eigen kracht in de meer traditionele installatie-branche.

De afgelopen tien jaar verdubbelde de omzet zich, en is het bedrijf in staat gebleken op het hoogste technische niveau mee te kunnen draaien.

Wij hebben van oudsher veel kennis in huis van de traditionele installatietechnieken, maar daarnaast ook specialistische kennis op het gebied van koel- en regeltechniek. Hierdoor kunnen wij totaaloplossingen aanbieden op het installatiegebied.

Actief over de volle breedte van het vak, uiteenlopend van loodgieterswerk tot cleanroomtechniek, van airconditioning tot zwembadwaterzuivering, weet het bedrijf zijn mannetje te staan.

Met een 24-uurs servicedienst die gedurende zeven dagen per week klaarstaat, niet alleen voor de bedrijven, maar ook voor meer dan 3000 particuliere klanten in de omgeving.

Ook door het hebben van een eigen bedrijfsschool weet het bedrijf zijn kwaliteit te handhaven, waardoor het ook de grotere bedrijven tot zijn klantenkring mag rekenen zoals een Shell, Nederlandse Spoorwegen, Wereldhave, Estec Noordwijk, European Patent Office, Rijksgebouwendienst etc.

Thans heeft Schulte & Lestraden ongeveer 110 personen op de loonlijst staan, grofweg onderverdeeld in 50 man in de montage, 30 man voor onderhoud, service en technisch beheer en 30 personen op kantoor.

Vanwege uitbreiding van onze werkzaamheden en om de jonge, vernieuwde, dynamische uitstraling van ons bedrijf uit te kunnen stralen, besloot Schulte & Lestraden B.V. de stap te wagen en een nieuw pand te betrekken aan de Heereweg 23 te Lisse.

Het pand is door de burgemeester van Lisse, de heer G.J. van der Kroft, met officieel geopend op 26 oktober 1995.

Met gepaste trots hebben wij die dag onze relaties verwelkomd in ons nieuwe pand en hen een kijkje gegund in de keuken van een installatiebedrijf.

Wij hopen dat u zich, als lezer, ook een indruk heeft kunnen vormen van ons bedrijf en wij hopen dat deze, net als bij vele van onze relaties, positief zal zijn.

Ontdek wat S&L voor uw bedrijf kan betekenen.