Onze historie.

De basis van het bedrijf is gelegd door Jan Piet Schulte, bij de ouderen uit de streek zeker nog wel bekend, die in het laatste oorlogsjaar voor zichzelf begon met reparatie- en herstelwerk van installaties, waarbij hij voortbouwde op zijn relaties uit zijn vorige werkkring.

Hij startte in de bollenstreek, doch zijn activiteiten werden alras uitgebreid naar de bollengebieden in Noord-Holland. Jan Piet Schulte bezat niet de vereiste vestigingspapieren maar vond een oude relatie, ingenieursbureau Exteen, bereid om hem als vertegenwoordiger te laten draaien.

De administratie werd thuis gedaan en de materiaalopslag en de werkvoorbereiding vonden plaats achter in de tuin.

Huisvesting bleek noodzakelijk en het bedrijf vestigde zich aan de Hoofdstraat 76 te Sassenheim, een oude bollenschuur met een klein kantoortje.

Het eerste indirecte personeel deed zijn intrede, nl. een boekhouder en een telefoniste/receptioniste.

Het was inmiddels 1947 geworden, en de werkzaamheden namen snel toe. Dat was het ook het jaar dat Jaap Lestraden zijn intrede deed en de firma J. P. Schulte & Lestraden ontstond, later Schulte & Lestraden B.V.

Zoals gezegd was Jan Piet Schulte de oude praktijkman die veel relaties in de streek had. Jaap Lestraden was de man met kennis van de theorie en moderne technieken en, toen al, boordevol met ideeën.

In die periode was de techniek van bloembollenbehandeling volop in ontwikkeling. De behandeling van de bloembollen werd gemoderniseerd en totaal gewijzigd.

Jaap Lestraden was een gangmaker in die ontwikkeling door het ontwerpen van systemen, welke met minder energieverbruik, toen al, tot een beter rendement leidden.

De moderne luchttechniek deed zijn intrede in de bollenwereld en Schulte & Lestraden nam daarbij het voortouw.

De zgn. pijpenschuren met natuurlijke ventilatie en luchtcirculatie werden omgebouwd of vervangen door ruimten met voor die tijd moderne luchtbehandelingsinstallaties.

Schulte & Lestraden was een niet weg te denken begrip geworden waar het ontwerpen en inrichten van bloembollenbedrijven betrof.

Inmiddels was het bedrijf al zo gegroeid, dat weer uitgebreid moest worden. Besloten werd om nieuw te bouwen aan de Parklaan te Sassenheim. Het was toen 1953.

Op het terrein was een bollenschuur aanwezig, welke werd gehandhaafd en die volgens de toen geldende normen was ingericht en waar alle mogelijke nieuwigheden werden beproefd.

Inmiddels werden de activiteiten voor verwarming van woningen en utiliteitsbouw niet verwaarloosd, integendeel, ook deze activiteiten droegen bij tot de verdere groei van het bedrijf.

Kenmerkend voor het bedrijf was het zoeken naar nieuwe wegen. Samen met een produktiebedrijf werd de plafondventilator ontwikkeld en in eigen research een nieuw luchtverwarmings-systeem, de Nivolair, speciaal geschikt voor verwarming van hoge hallen ontwikkeld, met als kenmerk dat zij zorgdragen voor een goede tochtvrije verwarming met een kleine temperatuursgradiënt (het verschil in temperatuur tussen vloer en dak) dat de 3°C niet overschrijdt.

Met deze elementen zijn veel bedrijfshallen in de streek verwarmd, maar ook b.v. de montagehal van de Fokker F-16 en de bevrachtingsloodsen van de KLM.

Wij spreken dan wel over hallen van 18 en 20 m. hoogte en dan 3°C temperatuurverschil maximaal.

Deze luchtsystemen ondervinden een stijgende internationale belangstelling en worden nog aan diverse installatiebedrijven verkocht door de zelfstandige handelsonderneming Nivola.

Het bedrijfscomplex in Sassenheim, bestaande uit een grote hal en een zes etage hoge flat, kreeg zijn definitieve vorm in begin van de jaren zestig.

Wijziging in brandstofverbruik gaf steeds weer een stoot tot verdere groei, nl. een start ten tijde van de kolenstook, werd gevolgd door oliestook en met de vondst van de gasbel in Slochteren werd gasstook gemeengoed.

Ontdek wat S&L voor uw bedrijf kan betekenen.