Certificaten & Voorwaarden Certificaten & Voorwaarden.

Kwaliteit gegarandeerd!

Met onze certificeringen bent u zeker van de hoge kwaliteit van onze dienstverlening. Schulte & Lestraden B.V. is gecertificeerd voor:

NEN-EN-ISO 9001:2015, kwaliteitsmanagementsysteem.

Scope: het ontwerpen, installeren, onderhouden en renoveren van installaties voor verwarming, sanitair, elektra, koeling en regeltechniek in woningen, utiliteits- en industriële gebouwen.

VCA**, veiligheids-, gezondheids- en milieubeheerssysteem.

Scope: het ontwerpen, installeren, onderhouden en renoveren van installaties voor verwarming, sanitair, elektra, koeling en regeltechniek in woningen, utiliteits- en industriële gebouwen.

BRL 6000, nationale beoordelingsrichtlijn voor het KvINL installatie procescertificaat voor het ontwerpen en installeren van installaties.

 • Scope 02: ontwerpen en installeren van middelgrote elektrotechnische installaties.
 • Scope 03: ontwerpen en installeren van grote elektrotechnische-installaties (<3x80A) van bouwwerken, anders dan individuele  woningen
 • Scope 05: ontwerpen en installeren van middelgrote gasinstallaties (tot en met (G16) en gasverbrandingstoestellen van bouwwerken, anders dan individuele woningen.
 • Scope 06: ontwerpen en installeren van grote gasinstallaties (>G16) en gasverbrandingstoestellen van bouwwerken anders dan individuele woningen.
 • Scope 08: ontwerpen en installeren van leidingwaterinstallaties van bouwwerken, anders dan individuele woningen.

BRL6000-21 Ontwerpen, installeren en beheren van energiecentrales van bodemenergiesystemen scopes 4,5 en 6 (bovengrondse gedeelte).

BRL6000-25 Werkzaamheden aan gebouwgebonden gasverbrandingstoestellen en bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas.

Regeling F-gassen voor ondernemingen BRL100. Gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaag afbrekende stoffen.

Toepassingsgebied:

 • Installatie, onderhoud of service, reparatie en buitendienststelling van stationaire koelapparatuur, stationaire klimaatregelingsapparatuur of stationaire warmtepompen waarin gefluoreerde broeikassen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de F-gassenverordening, of gereguleerde stoffen als bedoeld in artikel 3, vierde lid, van de Verordening ozonlaagafbrekende stoffen.

SCIOS, certificatieregeling voor het uitvoeren van onderhoud en inspecties aan stookinstallaties.

Toepassingsgebied: Het uitvoeren van periodiek onderhoud (PO) en periodieke inspecties (PI) aan stookinstallaties in scope 1.

BORG Elektrotechnisch Beveiligingsbedrijf.

Nationale beoordelingsrichtlijn voor het BORG procescertificaat voor ontwerpen,
uitvoeren en onderhouden van inbraakbeveiligingsinstallaties. Scope: deelgebied 1,2 en 3.

Erkend leerbedrijf en erkend praktijkcentrum.

Erkend installatiebedrijf. Elektrotechnische, water technische en gas technische installaties.

Garantie voor kwaliteit!

Schulte & Lestraden B.V. is gecertificeerd voor:

NEN-EN-ISO 9001:2015, kwaliteitsmanagementsysteem.

Scope: het ontwerpen, installeren, onderhouden en renoveren van installaties voor verwarming, sanitair, elektra, koeling en regeltechniek in woningen, utiliteits- en industriële gebouwen.

VCA**, veiligheids-, gezondheids- en milieubeheerssysteem.

Scope: het ontwerpen, installeren, onderhouden en renoveren van installaties voor verwarming, sanitair, elektra, koeling en regeltechniek in woningen, utiliteits- en industriële gebouwen.

BRL 6000, nationale beoordelingsrichtlijn voor het KvINL installatie procescertificaat voor het ontwerpen en installeren van installaties.

 • Scope 02: ontwerpen en installeren van middelgrote elektrotechnische installaties.
 • Scope 03: ontwerpen en installeren van grote elektrotechnische-installaties (<3x80A) van bouwwerken, anders dan individuele  woningen
 • Scope 05: ontwerpen en installeren van middelgrote gasinstallaties (tot en met (G16) en gasverbrandingstoestellen van bouwwerken, anders dan individuele woningen.
 • Scope 06: ontwerpen en installeren van grote gasinstallaties (>G16) en gasverbrandingstoestellen van bouwwerken anders dan individuele woningen.
 • Scope 08: ontwerpen en installeren van leidingwaterinstallaties van bouwwerken, anders dan individuele woningen.

Regeling gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen koelinstallaties (Voorheen STEK).

Toepassingsgebied:

 • Het onderhouden en installeren van stationaire koelinstallaties met koudemiddelinhoud <3 kg (<6kg als het een hermetisch gesloten systeem betreft) gereguleerde stoffen of gefluoreerde broeikasgassen.
 • Het onderhouden en installeren van stationaire of mobiele koelinstallaties met koudemiddelinhoud >3 kg (>6kg als het een hermetisch gesloten systeem betreft) gereguleerde stoffen of gefluoreerde broeikasgassen.

SCIOS, certificatieregeling voor het uitvoeren van onderhoud en inspecties aan stookinstallaties.

Toepassingsgebied: Het uitvoeren van periodiek onderhoud (PO) en periodieke inspecties (PI) aan stookinstallaties in scope 1.

BORG Elektrotechnisch Beveiligingsbedrijf.

Nationale beoordelingsrichtlijn voor het BORG procescertificaat voor ontwerpen,
uitvoeren en onderhouden van inbraakbeveiligingsinstallaties. Scope: deelgebied 1,2 en 3.

Erkend leerbedrijf en erkend praktijkcentrum.

Erkend installatiebedrijf. Elektrotechnische, water technische en gas technische installaties.

Inkoop- en
leveringsvoorwaarden.

Schulte & Lestraden B.V. streeft er altijd naar om zo transparant mogelijk te zijn.
Hier vindt u onze Inkoopvoorwaarden van INKA en Leveringsvoorwaarden van Techniek Nederland.